Tidrapportering och projektredovisning

Snabb, säker och enkel tidrapportering

Boka online demo

Vart tar tiden vägen?

TOJ är ett webbaserat system för tidrapportering som snabbt och enkelt ger svar på vart timmarna tar vägen. God kontroll på upparbetade timmar och kostnader är en av grundförutsättningarna för en effektiv projektdrift.

Fördelen med att använda TOJ är att i princip all administration kring tidrapporteringen försvinner, projektuppföljningen förenklas och risken för fel minimeras. Dessutom hanterar TOJ naturligtvis även utlägg, flex och övertid. Självklart kan alla medarbetare rapportera direkt i TOJ via webben eller använda vår app som finns för Android och Iphone. Vi har även lång erfarenhet av att koppla ihop TOJ med andra system som exempelvis SPCS, Accepta, Navision, Jeeves, Hogia och Movex.


Vad ingår i TOJ tidrapporering

Toj är mycket flexibelt och ni väljer själva vilka moduler ni vill ha aktiverade.


confirmTidrapportering och projektredovisning confirmKraftfull behörighetsstyrning
confirmProjektredovisning confirmLön, frånvaro och faktureringsunderlag
confirmUtläggshantering confirmKopplingar till andra system
  • confirmTidrapportering och projektredovisning
  • confirmProjektredovisning
  • confirmUtläggshantering
  • confirmKraftfull behörighetsstyrning
  • confirmLön, frånvaro och faktureringsunderlag
  • confirmKopplingar till andra system

Tidrapportering och projektredovisning

Registrera arbetstid

Dina medarbetare kan enkelt redovisa sin arbetstid i TOJ. Kom- och gicktiderna är flexibla vilket innebär att de kan utökas för exempelvis skiftarbete eller helt stängas av för er som bara behöver projektredovisning.

Flextid

Du väljer själv vilka medarbetare som skall ha möjlighet till flextid. När ni börjar använda TOJ lägger ni enkelt upp ingående flexsaldo per person och sedan har ni fullständig kontroll och spårbarhet på varje förändring.

Övertid, mertid och kompensationstid

Ni bestämmer själva vilka övertid- och mertidstyper som ska finnas och vilka medarbetare som ska kunna redovisa på dessa.

Projektredovisning

Att redovisa tid på projekt

Med TOJ kan alla era medarbetare enkelt rapportera tid på olika projekt, uppdrag, verksamheter och förvaltningar. TOJ är byggt för att hantera allt från enkla uppdrag till avancerade projekt med flera nivåer och komplexa strukturer.

Kommentar

Varje användare kan enkelt skriva en kommentar eller dagbok till sina redovisade timmar. Att skriva kommentar eller dagbok är i grunden valfritt men kan göras obligatoriskt av respektive projektägare.

Projektkostnad och prismodell

TOJ hanterar allt från enkla timtaxor till avancerade prismodeller.

Utläggshantering

Hantera utlägg

I TOJ hanterar ni enkelt allt ifrån kvitton, antal övernattningar, kilometer, mil, resekostnader, maskinhyra och mycket mera.

Hantera i farten

Med appen kan du enkelt lägga in kvitton i systemet var du en är.

Kraftfull behörighetsstyrning

Projektbehörigheter

I TOJ är det enkelt att styra vilka verksamheter, projekt, uppdrag och aktiviteter respektive medarbetare ska ha tillgång till. En av fördelarna med behörighetsstyrning är att minska mängden projekt och minimera risken för felregistrering.

Attestera tid

Medarbetaren godkänner själv sin tid i TOJ. För er som behöver granska medarbetarnas godkända timmar innan de skickas vidare för lön och fakturering finns en attestfunktion.

Rättigheter i TOJ

Du kommer åt olika delar av TOJ beroende på vilka rättigheter du har i systemet.

Lön, frånvaro och faktureringsunderlag

Lön och fakturering

För att få en snabb hantering av lön och fakturering så kan timmarna i TOJ godkännas på veckobasis eller kalendermånad.

Frånvarohantering

Med TOJ är det enkelt att följa upp frånvaro som exempelvis semester och sjukdom. Ni definierar själva de typer av frånvaro och avvikelser som ni har behov av hos er.

Kopplingar till andra system

För att eliminera dubbelarbete har vi säkerställt att TOJ kan kopplas till de allra flesta ekonomi- och lönesystem. Överföringen av data kan ske exempelvis via fil, ODBC eller avancerat datautbyte över VPN.

DELA