Rapporter och business intelligence

Ta beslut på rätt grunder

Boka online demo

TOJ är byggt för business intelligence!

För att skapa en så flexibel och välintegrerad lösning som möjligt har vi valt att arbeta med standardiserade rapportverktyg som exempelvis Excel, PowerPivot och Qlikview.

Fördelen med dessa rapportverktyg är att de kan kommunicera med de flesta moderna system och att det går snabbt att plocka fram företagsanpassade standardrapporter.

Vilket rapportverktyg som passar bäst är vanligtvis en kombination av vad som redan finns hos dig som kund och vilka system ni vill hämta data ifrån. För det lilla företaget brukar det räcka med de inbyggda rapporterna i TOJ eller en enkel koppling till Excel. För medelstora och större företag brukar vi sätta ihop en mer avancerad lösning där både timmar, kostnader, framdrift och budget visas. Oavsett om parametrarna kommer från TOJ eller befintliga system skapar vi en helhetslösning med kompletta rapporter.

Nedan följer några exempel på vanliga rapporter. Rapporterna anpassas naturligtvis helt efter era behov så att ni ska kunna fatta bästa möjliga beslut.

Projektuppföljning

All data ligger i en strukturerad databas och ni väljer enkelt vilka parametrar ni vill visa. I våra exempel på den här sidan har vi använt Excel som BI (Business Intelligence) verktyg.

Bilden visar en klassisk projektuppföljningsgraf med ackumulerade kostnader mot budget över tid.

Projektstyrning

För att våra kunder ska få så bra styrning på sina projekt som möjligt har vi valt att i TOJ stödja resultatvärdemetoden/EVM (Earned Value Management).

Bilden visar en klassisk projekuppföljningsgraf med EVM och EAC (Estimate At Completion).

Internationellt sett betraktas EVM som en norm för projektuppföljning och på engelska brukar den kallas ”management with the lights on”.

Portföljstyrning

Projektportföljsstyrning handlar i första hand om att få en god överblick på hela eller delar av det totala antalet projekt i organisationen. Genom att få en samlad och uppdaterad bild av organisationens projekt blir det enklare att prioritera och styra verksamheten.

Projektportföljstyrning beskrivs enligt världens största yrkesföreningen för projektledare, PMI som: “While project management and program management have traditionally focused on “doing work right” Project Portfolio Management (PPM) is concerned with “doing the right work”.

Resursbeläggning

Resursplaneringen är en av de viktigaste funktionerna för att lyckas i en multiprojektmiljö och matrisorganisation. Genom en effektiv och god resursplanering blir det enklare att förutsäga framtida toppar i beläggningen på delar eller hela organisationen.

Bilden visar en klassisk resursgraf med planerade timmar per projekt uppgrupperat per projekttyp mot tillgänglig tid.

DELA