Projektstyrning

För att kunna styra behöver du veta var du är

Boka online demo

Skräddarsydd projektstyrning

Styrning och uppföljning av enskilda projekt handlar främst om att så snabbt som möjligt i ett projektgenomförande hitta avvikelser från liggande plan och tillsammans med linjeorganisationen ta beslut om eventuell åtgärd.

Några av fördelarna med TOJ är just förmågan att hantera komplexa projektstrukturer och hur TOJ kan integreras i den befintliga miljön och arbetssättet. TOJ är mycket flexibelt och uppbyggt i moduler. Du kan välja att köra enbart tidrapportering eller lägga till funktioner för resursplanering, budget, progressrapportering, change request och earned value.

DELA