Resursplanering

Rätt resurs på rätt projekt vid rätt tidpunkt

Boka online demo

Bra resursplanering ger färre överraskningar

En av de mest kraftfulla funktionerna i TOJ är resursplaneringen. Med en god resursplanering kan du enkelt prioritera vad som skall göras och när. Dessutom flyter projekten smidigare och du slipper överbeläggningar på nyckelpersoner.

Fördelen med att resursplanera i TOJ är enkelheten. Du får en total överblick på resurssituationen på både avdelningsnivå, medarbetarnivå och på projekten. Det är även lätt att flytta resurser mellan projekt samt att filtrera för att se hur olika projekt eller grupper av projekt påverkar resurssituationen totalt, per avdelning eller för enskild medarbetare. Dessutom går naturligtvis alla planerade timmar att jämföra med verkligt utfall direkt i TOJ, eller läsa ut till något rapportverktyg, se rapporter.

DELA